Equinor-ingeniør mener diversitet gir bedre risikohåndtering

I en bransje som stadig jobber med mer kompliserte prosjekter, øker behovet både for nytt utstyr og en mer diversifisert stab, mener ingeniør Siv Hanne S. Løkkesveen.
VIL HA DAMENE PÅ RIGG: Stadig mer utfordrende operasjoner gir behov for flere perspektiver og mer diversitet, sier Siv Hanne S. Løkkesveen som i flere år har jobbet med boreoperasjoner på rigg. | Foto: Privat
VIL HA DAMENE PÅ RIGG: Stadig mer utfordrende operasjoner gir behov for flere perspektiver og mer diversitet, sier Siv Hanne S. Løkkesveen som i flere år har jobbet med boreoperasjoner på rigg. | Foto: Privat

Siv Hanne S. Løkkesveen er kompletteringsingeniør med ansvar for planlegging av trykk og temperatur i brønner hos Equinor. Hun er en av mange som daglig jobber med en av bransjens store utfordringer, nemlig den stadig økende kompleksiteten i utvinningsprosjektene.

Marginalfeltene står for tur

Løkkesveen forteller at selskapet nå er inne i en fase hvor de henter inn nytt og mer teknisk avansert utstyr for å kunne utvinne olje og gass. Nå er det ifølge henne, marginalfeltene som står for tur globalt. 

– Tradisjonelt har en hentet opp olje og gass der det har vært enklest, fra et teknisk ståsted, men nå ser bransjen at brønnene over hele verden blir mer kompliserte enn tidligere, sier Løkkesveen til EnergiWatch

Hun sier at bransjen ser en ny type brønndesign og at stadig mer avansert utstyr må kjøpes inn. Hun er førstelinjekontakt når situasjoner i brønnboringen oppstår. Da håndterer hun utfordringer ved å koordinere med vaktlaget, sørge for at nødvendige folk og utstyr kommer på plass; ekspertteam eller borekompetanse. Hun skal til enhver tid sikre operasjonene på riggene. 

– Det kan sammenlignes med tog som ruller. Vi sørger for at det ikke blir en bråstopp. At riggen ikke stopper opp. Det er kostbart, sier hun. 

– Diversitet trenger du

Løkkesveen oppfordrer flere kvinner til å søke seg inn i operasjonelle stillinger i oljebransjen.

– Vi trenger et nytt nivå på utstyret og en mer diversifisert stab.

Løkkesveen skriver jevnlig innlegg på sin Linkedin-profil om egne erfaringer fra det som alltid har vært en mannsdominert bransje. På Kvinnedagen i år ble hun, sammen med flere kolleger, løftet frem av selskapet som en rollemodell som gjør en forskjell. 

Løkkesveen tenker ikke bare på kjønn, men også diversitet i større forstand. 

– Diversitet trenger du, for å få diskutert alle aspektene av en situasjon på en god måte. At folk har erfaring fra forskjellige land og områder er et stort pluss. Diversitet gjør at vi kan håndtere risiko på en bedre måte, sier hun. 

Løkkesveen sier at hun som kvinne i mannsdominerte brønnboringsoperasjoner, utfordrer status quo bare ved å komme inn. Hun mener at kvinner som søker på disse jobbene hjelper til med å bryte ned kjønnsstereotypier som kan hindre bransjen å nå sitt fulle potensial.

– Du kan bringe et friskt perspektiv og tilnærming til problemløsning, som kan føre til innovative løsninger som kanskje ikke har blitt vurdert tidligere. Vi trenger alle kvaliteter og personligheter for at bransjen skal kunne heve seg i stadig mer utfordrende tekniske situasjoner og for å sikre at vi ivaretar forskjellige utfall av operasjonen, sier Løkkesveen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også