Vilkår for nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Ved påmelding til nyhetsbrevet aksepterer du at Watch Media løpende sender deg e-post med de siste nyheter fra din bransje. Nyhetsbrevene kan dessuten inneholde markedsføring i form av bannere, informasjon om nye tiltak hos Watch Media, brukerundersøkelser og andre relaterte redaksjonelle produkter. Utover dette aksepterer du at vi kan sende deg nyhetsbrev fra Watch Media. Du kan til enhver til melde deg av alle eller utvalgte nyhetsbrev ved å klikke på «Avmelding nyhetsbrev» i bunnen av nyhetsbrevet.

Spørreskjemaer

For å få vite mer om våre brukere gjennomfører vi tidvis spørreundersøkelser. Det vil variere hva det blir spurt om i undersøkelsene, men du kan alltid velge å delta uten å opplyse om hvem du er. Det er også helt frivillig å delta i spørreundersøkelsene. Dine besøk på våre nettsider, eller dine muligheter på våre nettsider, avhenger ikke av om du deltar i spørreundersøkelsene. Men siden vi bruker dem til å bedre din brukeropplevelse, setter vi pris på om du deltar. Du bør aldri svare på spørreundersøkelser som ikke har en tydelig og kjent avsender.

Konkurranser og særskilte tilbud

Fra tid til annen arrangerer vi konkurranser eller særskilte tilbud i Watch Medias nyhetskanaler. I denne forbindelse samler vi normalt inn navn og e-postadresse. Dersom denne informasjonen deles med andre virksomheter vil det fremgå klart av konkurransen/tilbudet. Å bli kontaktet av Watch Media eller andre kan være en forutsetning for å delta. Det vil i så fall fremgår tydelig av konkurransen/tilbudet. Deltakelse i konkurranser og særskilte tilbud vil alltid være frivillig.