Svenska kraftnät avslutter Hansa PowerBridge etter regjeringens avslag

– Samfunnsøkonomisk ser Svenska kraftnät store fordeler med en ny strømforbindelse til Tyskland i fremtiden, sier SvK.
Foto: 50Hertz
Foto: 50Hertz

Svenska kraftnät og tyske 50Hertz har sammen jobbet frem et felles prosjekt for Hansa PowerBridge-kabelen, som var tenkt som en ny forbindelse på 700 MW mellom Tyskland og Sveriges sørligste prisområde. 

Den 13. juni 2024 besluttet den svenske regjeringen å avslå Svenska kraftnäts søknad om konsesjon for prosjektet Hansa PowerBridge. 

Det ble begrunnet med at det tyske strømmarkedet ikke fungerer tilfredsstillende. Sveriges regjering påpeker at prissignalene i det tyske strømmarkedet ikke fungerer tilfredsstillende fordi landet ikke er delt inn i forskjellige prisområder for å ta hensyn til interne flaskehalser i strømnettet.

– Med dette har Svenska kraftnät nå besluttet å avslutte prosjektet, skriver SvK i en pressemelding.

Men avslaget innebærer ikke et forbud mot en ny forbindelse mellom Tyskland og Sverige dersom forholdene skulle endre seg i fremtiden.

– Samfunnsøkonomisk ser Svenska kraftnät store fordeler med en ny strømforbindelse til Tyskland i fremtiden. Det handler om en styrket integrasjon av det europeiske kraftmarkedet, om forsyningssikkerhet og en økt robusthet. Men regjeringen har veid inn andre aspekter, blant annet en økt risiko for stigende priser i spesielt Sør-Sverige, skriver SvK.

I 2022 foreslo ACER at Tyskland burde deles opp i opptil 4 prisområder. Det anslås å kunne redusere prisspredning med 15-20 prosent og forbedre kraftflyten i nettet med 10-15prosent. Forslaget til oppdeling av Tyskland i flere prissoner er fortsatt til vurdering som del av budsone-revideringen i tråd med forordningen om kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM), og er estimert å ferdigstilles i løpet av 2024, men forslaget er kontroversielt og ikke særlig populært i Tyskland.

Norge har vært delt opp i prisområder helt siden kraftmarkedet ble deregulert på 1990-tallet, og i 2010 fikk de de prisområdene vi kjenner i dag (selv om grensene har blitt justert ved senere anledninger).

Sverige ble først delt i fire prisområder i 2011, noe ufrivillig og med press fra EU. Det var Dansk Energi (en interesseorganisasjon som representerer kraftselskaper i Danmark, som nå er en del av Green Power Denmark) som klaget inn SvK til EU-kommisjonen over Sveriges håndtering av strømoverføring og mangel på prisområder. 

Klagen var en formell protest mot hvordan Sverige administrerte overføringskapasiteten mellom landene, noe som skapte flaskehalser og det de danske aktørene mente var urettferdige prisforskjeller i det nordiske kraftmarkedet.

Resultatet ble at SvK lovet å dele opp Sverige i minst to strømprisområder. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev