Norges Bank-nettverk spår at rigg- og boreaktiviteten vil dempe veksten i petroleumsbransjen

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror aktiviteten i økonomien vil avta fram mot vinteren. Økonomer tror dermed den neste rentehevingen blir den siste.
RAPPORTSLIPP: Norges Bank slapp rapport fra sitt Regionale nettverk før neste ukes rentebeslutning. Nettverket trakk frem fortsatt investeringsvilje i petroleumssektoren. Illustrasjonsfoto. | Foto: NTB
RAPPORTSLIPP: Norges Bank slapp rapport fra sitt Regionale nettverk før neste ukes rentebeslutning. Nettverket trakk frem fortsatt investeringsvilje i petroleumssektoren. Illustrasjonsfoto. | Foto: NTB
NTB og Lars Heltne

Aktiviteten vil samlet sett øke i inneværende kvartal, men så tror bedriftene at den vil dempe seg, ifølge en fersk rapport fra Norges Bank. Det er viktige signaler når sentralbanken neste uke skal både sette renta og legge fram prognoser for tiden framover.

«Investeringer knyttet til energiproduksjon og tjenester rettet mot næringslivet fortsetter å øke. Flere peker dessuten på at svekkelsen av kronekursen gjennom det siste året har bidratt til bedre konkurransekraft for norske bedrifter», skriver Norges Bank.

Rapporten viser dessuten til høye energipriser og vekst for oljebransjen.

«Det er stor investeringsvilje innen olje- og gassutvinning. Store deler av veksten i hjemmemarkedet kan knyttes til oljeskattepakken. Bedriftene tror aktiviteten vil øke videre i fjerde kvartal, men at oppgangen dempes noe av svakere utvikling innen rigg og boreaktivitet på norsk sokkel», står det.

Bedriftene tror sysselsettingen samlet sett vil øke den siste delen av året, med oppbemanning blant oljeleverandører og tjenesteytere.

Bedriftene anslår en årslønnsvekst i år på 5,4 prosent, noe som er uendret fra forrige runde, mens anslaget for lønnsveksten neste år er oppjustert til 4,6 prosent. Den høye prisveksten er årsaken til at bedriftene venter å måtte betale mer i lønn.

I Norges Banks regionale nettverk intervjues ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Intervjuene skjer fire ganger i året, og gjøres med omlag 1800 personer tilsammen.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også