Nedgang i norsk fjernvarmeproduksjon i fjor

Sank med fem prosent fra rekordåret 2021. 
SPÅR LYSERE TIDER: Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme.
SPÅR LYSERE TIDER: Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme.

Den samlede fjernvarmeproduksjonen i Norge var 7071 GWh i 2022, viser SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram fredag.

Det er en liten nedgang fra rekordåret 2021, da 7,5 TWh ble produsert. Samtidig er produksjonen den nest høyeste produksjonen noensinne, ifølge Norsk Fjernvarme.

Forbruk av fjernvarme utgjorde 6300 GWh i 2022. Av dette ble rundt 54 prosent brukt i tjenesteytende næringer, 26 prosent i husholdninger og rundt 18 prosent til industri og bygg og anlegg. Rundt 1 prosent ble brukt til andre formål.

Det var størst nedgang i forbruk innen tjenesteytende næringer og industri, med henholdsvis 6 og 7 prosent fra året før, mens forbruk til husholdninger gikk ned med knappe 4 prosent, skriver SSB.

Forbruket gikk ned 5,6 nedgang fra 2021, noe som knyttes til varmere vær og høyere priser.

Tror på oppsving

Økende oppmerksomhet rundt kapasitetsproblemer i kraftnettet kombinert med mangel på ny strømproduksjon gjør at fjernvarmen bør kunne øke betydelig framover, mener Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme.

Organisasjonen representerer 50 selskaper innen produksjon og distribusjon av varme og kjøling, og 75 selskaper fra leverandørindustrien. Medlemmene står for omlag 90 prosent av fjernvarmeproduksjonen i Norge.

– Energikommisjonen har anslått en økning på 2-4 TWh innen 2030, men potensialet er mye større. Barrieren er først og fremst et oppvarmingsmarked hvor flertallet av bygningene bare kan bruke strøm til oppvarming, sier Tomren-Berg i en melding.

– Kartleggingen i Oslo viser et potensial på nesten 2 TWh i den eksisterende bygningsmassen, fortsetter han.

Til sammenligning peker han på at Celsio produserte 1,8 TWh fjernvarme i fjor.

– Andre selskaper er nå i gang med å kartlegge sine byer. Det er grunn til å tro at markedet er lignende som i Oslo. Hvis myndighetene legger til rette for det, kan konvertering av oppvarming fra strøm til varme i bygninger i fjernvarmebyer frigjøre både kapasitet og strøm som er sårt tiltrengt andre steder, sier lederen.

Avfallsforbrenning i tet

Rundt 70 prosent av fjernvarmen som ble produsert i fjor, ble gjort ved å utnytte varme fra avfallsforbrenning, eller ved forbrenning av biomasse som treavfall, flis eller pellets.

Rundt 17 prosent av fjernvarmen ble produsert fra elektrokjeler eller varmepumper, mens resten ble produsert fra bioolje, biogass, spillvarme fra industri eller oljekjeler, skriver SSB om produksjonen.

Det er en relativt liten andel som produseres fra fossil energi som olje eller naturgass, omlag 4,5 prosent i 2022, ifølge byrået.

Det var en nedgang i bruk av strøm til fjernvarmeproduksjon på hele 30 prosent fra året før, noe SSB mener kan skyldes høyere strømpriser.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også