ABB: Operatørenes jobb å gjøre oljesektoren attraktiv

– Offshore-operatørene har en viktig jobb i å tiltrekke seg leverandører i et stadig mer konkurranseutsatt marked, sier leder for Service Delivery hos ABB.
OPERATØRENE MÅ GJØRE SEG ATTRAKTIVE: - Olje- og gassoperatører vil få stor konkurranse fra fornybarindustri, sier Frode Gravdal Olsen i ABB. Her direkte fra Offshorekonferansen i Stavanger i dag, tirsdag. | Foto: ABB
OPERATØRENE MÅ GJØRE SEG ATTRAKTIVE: - Olje- og gassoperatører vil få stor konkurranse fra fornybarindustri, sier Frode Gravdal Olsen i ABB. Her direkte fra Offshorekonferansen i Stavanger i dag, tirsdag. | Foto: ABB

Tirsdag arrangeres Offshorekonferansen for drift, vedlikehold og modifikasjon i Stavanger.

En av dem som skal holde innlegg er Frode Gravdal Olsen, leder for serviceleveranser hos ABB. Olsen har jobbet 17 år i ABB og kjenner offshoresektoren godt.

Tirsdag snakker i dag til fullsatt sal i Stavanger om markedsbildet fra et leverandørperspektiv. Det er tre temaer Gravdal Olsen ønsker å trekke frem til operatørene og politikerne: Sikkerhet, bærekraft og digitalisering.

Gravdal-Olsen mener det er veldig viktig for offshore-operatørene innen olje og gass å gjøre seg attraktive for leverandørene i tiden som kommer med stadig mer konkurranse fra fornybar industri.

Uttalelsene til ABB-lederen kommer i én uke etter forrige ukes nyhet om at investeringsavgjørelsene for Wisting-prosjektene ble utsatt. Equinor sa da at det er riktig, i dagens leverandørmarked, å utsette en investeringsbeslutning, for å sikre en økonomisk forsvarlig utbygging av Wisting. Gravdal Olsen ønsker ikke å kommentere Equinors Wisting-prosjekt, når han får spørsmål om dette.

Han sier at operatører behøver å jobbe for å sikre seg leverandørene.

– Offshorebransjen for hydrokarboner får sterk konkurranse av prosjekter innen fornybar energi, som er på trappene. Da er det viktig at operatørene jobber for å holde seg attraktive for leverandørene, sier Frode Gravdal Olsen, leder for Service Delivery hos ABB til EnergiWatch.


Sikkerhet og sikkerhetskulturen

Gravdal Olsen sier at det er utrolig viktig å bygge en god sikkerhetskultur.

– Det er veldig viktig hvordan sikkerhetskulturen ivaretas og må fortsette å ivaretas, sier Gravdal Olsen.

Han sier at det er viktig at de som opererer i offshore bransjen, faktisk er «licenced to operate», at vi ivaretar dette på et like høyt nivå som har vært.

– Sikkerheten må stå skyhøyt, vi må ha hele veien ha øynene på den biten, sier Gravdal Olsen.

Hva ligger i «licenced to operate»?

– Vi tåler ikke en ulykke i offshore. Det er et fantastisk god arbeid som er gjort med å sikre, fra start til i dag. Det har vært en stor utvikling og det er viktig at denne utviklingen fortsetter og står like sterkt, sier Gravdal Olsen.

Bærekraft og forutsigbarhet

Forutsigbarheten og det å ivareta kompetansen er ifølge ABB-lederen viktig for leverandørindustrien.

– Fokus på praktisk tilnærming til bærekraft og godt samarbeid, er viktig for leverandørindustrien, sier Gravdal Olsen.

Han sier at han ønsker å formidle til næringen at leverandørene kan hjelpe mye med dekarbonisering dersom de blir involvert i prosessen.

– Det vi ønsker å fokusere på og formidle til næringen er at det vil være veldig bra om næringen involverer leverandørene i å dekarbonisere norsk olje og gass, sier han.

Olsen Gravdal sier at en får resultat der som en fokuserer.

– Næringen kan jo både inkludere og intensivere for å få til dekarbonisering, sier han.

– Hva er hindringer?

– Det tror jeg operatørene må få svare på selv, sier han.

Han legger til at innen karbonfangst pågår det fortsatt en teknologiutvikliong.

– Det er en teknologiutvikling som fortsatt pågår, for karbonfangst, og som må fortsette å utvikles, sier han.

Digitalisering på moden sokkel

På en aldrende sokkel er det ifølge ABB-lederen, vel så viktig med digitalisering. Han sier at det fortsatt er sterkt fokus på utvikling av nye løsninger i tiden som kommer.

– Digitalisering og effektiv drift av en aldrende sokkel er viktige temaer å holde trykk på, sier han.

– Betyr digitalisering Offshore: ”ikke så mye folk på plattform?”

– Det kommer an på, du kan gjøre ting annerledes. Eller folk på plattform kan gjøre andre ting. Som å gjøre å gjøre vedlikehold mest effektivt. Det er mest prekært, sier han.

– Hvorfor er vedlikehold mest prekært?

– For å bedre lønnsomheten i driften. En kan bruke nye digitale løsninger for å gjøre rett vedlikehold til rett tid, sier han.

Olsen Gravdal forteller at det er risiko for å ødelegge utstyr dersom en ikke har gode nok rutiner.

– En kan jo risikere å skru i stykker utstyr om en ikke vet faktisk hva som skal gjøres av vedlikehold og og når det bør gjøres. Dette kan digitale løsninger hjelpe med, sier han.

ABB bruker instrumenter til å måle faktisk tilstand og bruker målingene som parametre for når det skal gjøres vedlikehold.

Beskjed til politikere

I tillegg til å formidle sitt budskap om sikkerhet, bærekraft og digitalisering til operatørene, vil Gravdal Olsen også løfte disse tre temaene opp til politikere.

– Politikerne må fortsette å gjøre den gode jobben som de gjør, med blant annet sikkerheten og legge til rette for nye løsninger innen digitalisering, sier han.

Gravdal Olsen sier at fremtidig utvikling er avhengig av samarbeid mellom flere aktører. Han refererer til Ptil og myndigheter som kravstillere og operatører som de som legger føringer for hvordan jobbene skal gjennomføres.

– Utfordringene må løses mellom de som setter kravene og de som opererer, sier han.


Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også