Myndighetene vil kunne gripe inn i kraftprodusentenes magasindisponering

En ny styringsmekanisme kan også påvirke utenlandsforbindelsene.
REDEGJORDE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) snakket om forsyningssikkerheten fredag. Her fra en pressekonferanse i fjor. | Foto: Javad Parsa /NTB
REDEGJORDE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) snakket om forsyningssikkerheten fredag. Her fra en pressekonferanse i fjor. | Foto: Javad Parsa /NTB

– Vi skal ha kontroll med at vi har nok kraft i Norge. Selve bunnplanken for dette er vår egen forsyningssikkerhet. Vi skal være trygge på at vi alltid har nok vann i magasinene våre. Det skal alltid være strøm i stikkontakten og vi skal ha nok kraft til industrien vår, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han møtte pressen fredag, sammen med olje- og energiministrer Terje Aasland (Ap) og NVE-sjef Kjetil Lund.

Det var på forhånd varslet at regjeringens skulle redegjøre for forsyningssikkerheten. Regjeringens nye styringsmekanisme består av følgende tiltak:

  • lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft
  • en formalisering av rapporteringsordningen for vannkraftprodusenter fra sommeren 2022
  • krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi
  • tydeliggjøring av at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi

Ordningen skal bidra til at det i perioder med stor usikkerhet i energimarkedene holdes igjen mer vann i vannkraftmagasinene. Styringsmekanismen bygger på en trinnvis tilnærming, der sterkere virkemidler kan tas i bruk dersom hensynet til forsyningssikkerheten tilsier det, står det i regjeringens begrunnelse.

Det er ikke satt et konkret nivå på hvor liten magasinfylling det må være før energimyndighetene griper inn, sa Aasland i møte med pressen fredag.

– Gjennomgangen av kraftsituasjonen 2021-2022 konkluderte med at det norske kraftsystemet nå er mer sårbart enn tidligere for uventede hendelser. Med lovendringen vi nå går i gang med, understreker vi produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten. Det er et verktøy for å bedre å kunne sikre selve hjørnesteinen i den norske kraftforsyningen – den regulerbare vannkraften vår, sier olje- og energiministeren i en melding i forbindelse med lanseringen av styringsmekanismen.

Norges vassdrag- og energidirektør Kjetil Lund sa på pressekonferansen at det fortsatt er selskapene selv som bestemmer når, hvor mye og fra hvilke anlegg det produseres fra.

Arbeidet med å formalisere ordningen starter umiddelbart, opplyser regjeringen. Norges vassdrags- og energidirektorat fått i oppdrag å starte forskriftsarbeidet, og Olje- og energidepartementet vil på tilsvarende måte starte med lovarbeidet. 

De sier at ordningen skal ses i sammenheng med eksisterende virkemidler for svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS).

Saken oppdateres.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også