Norsk Industri vil fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier

Innspillet kommer dagen etter prisen nådde rekordhøye 10 EUR/MWh.
OVERLEVERT: Fra venstre: Lárus Ólafsson (Energi og miljøspesialist, Forbundet for islandsk industri), Elisabeth Sæther (statssekretær, OED) og Ole Børge Yttredal (direktør, Norsk Industri). | Foto: Norsk Industri
OVERLEVERT: Fra venstre: Lárus Ólafsson (Energi og miljøspesialist, Forbundet for islandsk industri), Elisabeth Sæther (statssekretær, OED) og Ole Børge Yttredal (direktør, Norsk Industri). | Foto: Norsk Industri

Opprinnelsesgarantier (GO) er en ordning der europeiske strømkunder kan kjøpe et bevis for at det et eller annet sted i Europa produseres like mye fornybar kraft som det de kjøper. Opprinnelsesgarantier er et finansielt verdipapir.

Det er derfor ingen fysisk sammenheng mellom opprinnelsesgarantiene og den faktiske bruken av fysisk kraft hos forbrukerne. Dette kan illustreres ved at et av landene som selger GO-er er Island. Island har ingen overføringskabler til andre land og har derfor ingen mulighet til å overføre elektrisitet til andre EU/EØS-land.

Norsk Industri og deres islandske søsterorganisasjon Samtök iðnaðarins (The Federation of Icelandic Industries) vil fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier, slik også regjeringen har sagt i Hurdalsplattformen. Organisasjonenes felles posisjon ble overlevert til statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet på et møte 1. desember.

I Hurdalspaltformen skriver regjeringen at «Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremstekonkurransefortrinn. Regjeringen vil at dette også i fremtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet».

Et av tiltakene for å få til dette er punktet «Fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier og prioritere industriens kraftbehov». Det er foreløpig ikke gjennomført.

I posisjonsnotatet skriver Norsk Industri og Forbundet for islandsk industri at:

  1. I prinsippet bør norsk og islandsk deltakelse i systemet for GOs avvikles.
  2. I alle tilfeller må salget av GO-er være knyttet til salg av fysisk elektrisk energi. Derfor bør enhver anskaffelse eller avhending av GO-er begrenses til faktisk og fysisk kjøp av elektrisk kraft. Som et eksempel gir islandske kraftprodusenter GO-er gratis til islandske husholdninger og små bedrifter. Denne praksisen bør utvides til alle kraftsalg i Norge og Island, og ikke betinget til en bestemt gruppe av bruker eller brukere.
  3. Standarder for klimagassregnskap for selskaper må være basert på faktiske utslipp fra den fysiske energimiksen i nettet, og ikke GOs. Den norske og Islandske myndigheter bør vedta alle tiltak som støtter bruken av stedsbasert metode for klimagassrapportering.

I den forbindelse anbefaler de følgende:

  • Instruere overføringssystemoperatørene (TSOer) om å trekke seg fra European Association of Issuing Bodies (AIB), som er en frivillig forening å fremme eksport av GOs.
  • Utforme avsløringen av drivstoffblandingen fra energiregulatorene på en måte som fremmer den stedsbaserte metoden for klimagassrapportering. Instruere offentlige etater om å bruke stedsbasert metode for klimagass rapportering og ikke å kjøpe GO-er.
  • Påvirke EU og andre EU-land til å støtte bruken av den lokasjonsbaserte metoden for klimagassrapportering og til å avvike fra eller avvikle GOs-systemet.

– Opprinnelsesgarantier oppfordrer til grønnvasking

Dette er ett av hovedpoengene til Norsk Industri i posisjonsnotatet.

«Gjeldende regnskapsstandarder for klimagasser tillater bedrifter å bruke opprinnelsesgarantier til å rapportere reduksjoner i utslipp fra deres strømforbruk. Dette åpner døren for grønnvasking om miljøregnskap. En artikkel publisert i Nature Climate Change i 2022 peker på det faktum at bedriftens kjøp av GO-er neppe vil føre til ytterligere fornybar energiproduksjon og viser at utstrakt bruk av GO har ført til en oppblåst estimat av effektiviteten av tiltak mot klimademping».

Videre sier de kjøp av GOer kan brukes til å feilaktig rapportering av lave klimagassutslipp fra selskaper med produksjon i land med høy andel fossil energi. Den faktiske miljøeffekten av kraftforbruk avhenger av kraftproduksjonen i kraftnettet i regionen hvor forbrukeren er lokalisert.

«Derfor, for å unngå grønnvasking, er det viktig at stedsbasert fysisk energimiks brukes til å dokumentere klimagassutslipp fra produksjonssteder i EU» konkluderer Norsk Industri.

Støtte fra flere andre interesseorganisasjoner

Norsk Industri, Offshore Norge, Nelfo, LO, EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet har tidligere sendt et felles innspill til Olje og Energidepartementet hvor de sier at opprinnelsesgarantiordningen må avvikles.

«Regjeringen har gjennom formuleringene i Hurdalsplattformen vist at den forstår alvoret i saken og ønsker endringer som sikrer at fysisk tilgang til fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn. Nå haster det. Vi forventer derfor at regjeringen i statsbudsjettet for 2023 legger frem en tempoplan og redegjør for hvordan den vil følge opp saken».

Har skutt i været

Prisen på opprinnelsesgarantier (GOs) fra nordisk vannkraft for 2022 har skutt i været de siste månedene og omsettes nå for rekordhøye 10 EUR/MWh, som følge av tørt vær og stigende etterspørsel skriver Montel.

– Dette er en milepæl. Jeg har ventet i 27 år på å passere 10 EUR/MWh for opprinnelsesgarantier, så dette er en merkedag, sier forvaltningssjef Johnny Horsdal i SKS Handel, som forvalter opprinnelsesgarantier for kraftverk i Nord-Norge til Montel.

– Dette har kommet i løpet av noen få måneder, så det er helt eksepsjonelt. Det er i fronten at vi opplever en kraftig skvis. En pris på opp mot 13 EUR/MWh i desember er ikke usannsynlig i et tynt marked hvis det kommer et stort kjøp, legger han til.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også