RME: Energileddet kan ikke settes til null

Dispensasjon og midlertidig forskrift skal hjelpe Statnett og nettselskaper å holde nettleien lav.
OED SKAL VURDERE: Formålet med forslaget er å unngå at nettselskapene må øke nettleien betydelig på grunn av de høye kraftprisene. | Foto: Erik Due, RME
OED SKAL VURDERE: Formålet med forslaget er å unngå at nettselskapene må øke nettleien betydelig på grunn av de høye kraftprisene. | Foto: Erik Due, RME

Statnett har hatt svært høye flaskehalsinntekter det siste året, og inntektene vil trolig være høye i tiden framover. Regjeringen har derfor bedt Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslå en ordning for å bruke disse inntektene til å holde nettleien så lav som mulig.

– Vi foreslår en ny midlertidig forskrift som overfører disse inntektene fra Statnett til nettselskapene i områder som har høye strømpriser. Nettselskapene må bruke pengene til å hindre økninger i nettleien. I tillegg gir vi Statnett og andre nettselskaper en betinget dispensasjon for holde energileddet i nettleien lavt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Det er opp til Olje- og energidepartementet å fastsette den nye forskriften.

Rask overføring av flaskehalsinntekter

Olje- og energidepartementet har bedt RME om å vurdere hvordan Statnetts ekstraordinære flaskehalsinntekter bør fordeles for raskest mulig å komme nettkundene til gode.

RME har denne uken sendt over et forslag om en midlertidig ordning der Statnett overfører deler av flaskehalsinntektene til underliggende nettselskaper.

– Formålet med forslaget er å unngå at nettselskapene må øke nettleien betydelig på grunn av de høye kraftprisene. Dette gjøres ved å overføre store deler av Statnetts flaskehalsinntekter til de regionale og lokale distribusjonsnettene i områder som har høye kraftpriser, sier Lund.

Tillater tak på kraftpris som brukes for å beregne energileddet

31. august fikk Statnett midlertidig dispensasjon til å sette energileddet til null for månedene september og oktober. 22. september søkte Statnett om forlenget dispensasjon.

RME har varslet Statnett og andre nettselskaper om at energileddet ikke kan settes til null, men at det gis dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet til å sette et tak på kraftprisen som ligger til grunn for beregning av energileddet. Taket skal ikke settes lavere enn 35 øre/kWh. For øvrig skal marginaltapssatser og energiledd beregnes og anvendes på ordinær måte.

«Formålet med energileddet er å gi prissignaler til produksjon og forbruk som gjenspeiler de samfunnsøkonomiske tapene og gevinstene ved at det mates inn og tas ut kraft i ulike deler av nettet. Energileddet skal på denne måten bidra til en effektiv utvikling og utnyttelse av nettet» skriver RME i pressemeldingen.

– Ved å opprettholde energileddet, men samtidig sette et tak på kraftprisen som legges til grunn, får kunden fortsatt signal om hvordan bruken påvirker nettet. Samtidig unngår vi at energileddet gir urimelige utslag i nettleien som kommer i tillegg til allerede høy kraftpris, sier Lund.


Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også