EU-kommisjonen ber om et krise-pristak for gass

Gassprisen må ligge over 275 euro per MWh i to uker, og TTF-prisen må være minst 58 euro over LNG-prisen.
PRISTAK FRA JANUAR: EU-kommisjonen foreslår et pristak på 275 euro per megawattime (MWh) på deler av gasshandelen. | Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
PRISTAK FRA JANUAR: EU-kommisjonen foreslår et pristak på 275 euro per megawattime (MWh) på deler av gasshandelen. | Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

EU-kommisjonen foreslår et pristak på 275 euro per megawattime (MWh) på deler av gasshandelen på den europeiske gassbørsen fra 1. januar 2023.

Til sammenligning lå gassprisen på 320 euro per MWh på sitt høyeste i slutten av august. Få dager senere var den nede i cirka 230 euro per MWh.

Det er denne typen voldsomme prissvingninger EU-kommisjonen vil til livs med sitt forslag, som ble lagt fram på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Dette er en siste liten-mekanisme for å hindre episoder med ekstraordinært høye priser, sier EUs energikommissær Kadri Simson.

Norge advarer mot tak

Kommunikasjonsrådgiver Jo Henrik Egeland Jarstø sier at Olje- og energidepartementet er i god dialog med EU om den krevende situasjonen på gassmarkedet, men har foreløpig ikke rukket å sette seg inn i kommisjonens nye forslag.

– Vi er ikke en del av EU og er derfor ikke involvert i de EU-prosessene som nå pågår. I vår dialog med EU har vi advart mot pristak, blant annet fordi det kan gjøre gassmangelen i Europa enda større ved å øke etterspørselen, redusere tilbudet og hindre markedet i å balansere tilbud og etterspørsel, sier Egeland Jarstø.

Gjelder fra nyttår

Et utkast til forslaget har sirkulert i EU-kretser siden forrige uke.

Gassprisen har sunket betraktelig siden toppen i sommer og ligger i skrivende stund på rundt 160 euro per MWh.

– Men vi er fortsatt eksponert for ødeleggende prishopp, sier Simson.

Pristaket skal gjelde fra 1. januar 2023 og omfatter deler av gasshandelen som foregår på den nederlandske TTF-børsen. Prisen som settes her er styrende for gassprisen også i resten av Europa.

To vilkår

For at pristaket skal aktiveres, må to vilkår være oppfylt:

  • For det første må den såkalte month-ahead-prisen på gass ligge over 275 euro per MWh i to uker.
  • For det andre må TTF-gassprisen koste 58 euro mer enn flytende naturgass (LNG) på verdensmarkedet i samme periode.

Dersom begge vilkårene er møtt, aktiveres pristaket automatisk. På samme måte deaktiveres pristaket dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Kan gripe inn

Kommisjonen har også fullmakter til å gripe inn dersom pristaket svekker forsyningssikkerheten eller fører til en økning i gassetterspørselen.

Pristaket skal i første omgang vare i ett år.

Kommisjonens forslag skal nå til behandling i EU-rådet, som består av medlemslandene. EUs energiministre samles til krisemøte i Brussel allerede torsdag.

En rekke EU-land har i lang tid etterlyst et overordnet pristak på gass. Kommisjonen har på sin side understreket at pristaket som nå er lagt fram, ikke vil senke gassprisen generelt.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også