Aasland: Målet er å fortsette driften på Fosen

Storheia og Roan har til sammen 151 vindturbiner.
AVBØTENDE TILTAK: – Vi må innhente ny kunnskap om situasjonen for reindriftsnæringen og se på avbøtende tiltak, for så å fatte nye vedtak som er i tråd med Høyesteretts domspremisser. | Foto: Anders Lie Brenna
AVBØTENDE TILTAK: – Vi må innhente ny kunnskap om situasjonen for reindriftsnæringen og se på avbøtende tiltak, for så å fatte nye vedtak som er i tråd med Høyesteretts domspremisser. | Foto: Anders Lie Brenna

Regjeringen jobber med nye vedtak som innebærer at opprettholdelse av vindkraftparkene på Fosen ikke krenker samenes rettigheter.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) snakker ikke om å rive vindmøllene på Fosen og tilbakeføre området til reindriftsnæringen. Han poengterer at selv om Høyesterett utvetydig har slått fast at dagens vedtaksgrunnlag for vindkraftparken på Fosen er ugyldig, sier ikke domstolen noe som hva som skal skje med vindkraftparkene.

– Vi må innhente ny kunnskap om situasjonen for reindriftsnæringen og se på avbøtende tiltak, for så å fatte nye vedtak som er i tråd med Høyesteretts domspremisser, sa Aasland til NRK mandag morgen.

Bakteppet er en demonstrasjon i hans departementsbygning som startet torsdag og som fikk en foreløpig slutt da politifolk kastet aktivistene ut av bygningen natt til mandag. Mandag formiddag var anslagsvis flere hundre demonstranter på plass utenfor bygningen, hvor de blant annet blokkerte inngangene.

151 vindmøller

Det er nå gått over 500 dager siden Høyesterett avsa sin dom som gjelder de to vindkraftanleggene Storheia og Roan, som til sammen har 151 vindturbiner. Høyesterett kom fram til at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig, da utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

«Målet for prosessen i departementet å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas. Det må blant annet vurderes endringer i konsesjonsvilkårene eller avbøtende tiltak», skrev Aasland i fjor sommer i et brev til Sametinget.

«I lys av målet om å finne en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas, er det etter departementets syn ikke aktuelt med beslutninger som innebærer at området tilbakeføres før spørsmålet er nærmere utredet», skriver han.

Etterlyser svar

Departementet sendte et utkast til utredningsprogram til Sametinget og reindriften i september fjor, rundt elleve måneder etter at Høyesterett avsa sin dom, og venter fortsatt på et grunnlag å konkludere på, ifølge statsråden.

– Vi må ha et utredningsprogram på plass, og det har vi forsøkt å få til sammen med Sametinget og reindriftsnæringen. Det har vært vanskelig og tatt tid. Nå skal jeg møte sametingspresidenten på torsdag for å ha nye konsultasjoner med henne på politisk nivå, sier Aasland til NRK.

Han var mandag i EU-relaterte møter i Stockholm og var ikke umiddelbart tilgjengelig for å svare på spørsmål fra NTB. Overfor NRK understreker han at den videre prosessen må skje i henhold til forvaltningslovens krav til utredning og saksbehandling.

– Det vil nok ta noe tid, men jeg er opptatt av at dette må skje så fort som overhodet mulig. Alle er tjent med at denne saken får en god løsning, sier Aasland.

(©NTB)

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også