– Svært gledelig at Energikommisjonen fremhever fjernvarmens plass i fremtidens energisystem

KRONIKK: Fjernvarmens rolle blir ofte underkommunisert, skriver direktør Marit Storvik i Eidsiva Bio.
Foto: Eidsiva Bio
Foto: Eidsiva Bio

KRONIKK: Dette er en kronikk skrevet av en ekstern bidragsyter.

Rapporten fra Energikommisjonen er gledelig lesning for oss som er opptatt av samfunnsoppdraget i det grønne energiskiftet. 

Fjernvarmens rolle blir ofte underkommunisert, selv om den utgjør et viktig bidrag i fremtidens energisystem. Men her synes jeg Energikommisjonen har fått frem fjernvarmens rolle på en god og balansert måte.

Kommisjonen skriver blant annet: «For kraftsystemet representerer fjernvarme og bioenergi fravær av kraftbruk, og bidrar til god forsyningssikkerhet på samme måte som energieffektivisering hos sluttbruker. Fjernvarme og bioenergi er særlig gunstige alternativer siden de reduserer behovet for elektrisk oppvarming vinterstid. For kraftforsyningssikkerheten vil de ulike varmeressursene bety mye i den omstillingen vi står overfor».

Det er fortsatt et stort potensial i å bygge ut fjernvarme i Norge, og her ligger vi som kommisjonen peker på langt etter de andre nordiske landene. Rapporten sier at det ligger et potensial for å øke fjernvarmeuttaket med mellom to og fire TWh innen 2030. Kommisjonen sier videre: «Over hele landet er det samtidig mulig å finne lokale ressurser som kan utnyttes til varme. Dersom større deler av disse ressursene blir utnyttet, vil det gi et godt bidrag til forsyningssikkerheten for kraft»

Eidsiva Bioenergi, Norges største leverandør av fjernvarme basert på bioressurser, og Norges tredje største fjernvarmeleverandør, er opptatt av å bruke lokale ressurser til å produsere energi til by, samfunn og industri, og vi er helt på linje med kommisjonens anbefaling. Vi er klare til å bidra til videre vekst, men da er vi også avhengig av gode og forutsigbare rammevilkår.

Også her peker Energikommisjonen på viktige områder: «Lokal energiproduksjon og fjernvarme, der forholdene ligger til rette for det, må stå sentralt i utviklingen av bygningsmassen». Bygges ikke bygningsmassen ut med vannbåren varme, stenger man døren for alle energifleksible løsninger, ikke bare fjernvarme. 

Det er dessuten et stort potensial i eksisterende bygningsmasse som ikke har vannbårne systemer i dag, og her har Eidsiva Bioenergi startet en målrettet satsing på konvertering av bygg. Støtteordninger og prisregulering som legger til rette for nytenkning og innovasjon er en viktig forutsetning for å satse videre på slike og lignende tiltak. 

Kommisjonen sier også: «Energimerkeordningen for bygg må utformes slik at den ikke er i disfavør av utnyttelse av overskuddsvarme og utbredelsen av fjernvarme». Energimerkeordningen blir stadig viktigere for selskaper som er opptatt av omdømme og konkurransekraft, og da er det viktig at den støtter oppunder den overordnede utviklingen vi ønsker, inkludert bruk av fjernvarme der det er mest fornuftig. 

Fjernvarme er spesielt med å avlaste kraftsystemet vinterstid når behovet er størst og kraftprisene er som høyest. Det vil si de mørkeste, kaldeste timene i sesongen som vi er inne i nå. Energikommisjonens rapport er gledelig lesing – vi er klare til å spre mer av både lys og varme i mørketiden både i denne og kommende sesonger.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også