Mer vindkraft, ingen kjernekraft er blant anbefalingene fra Energikommisjonen

Energikommisjonen mener det må et dramatisk taktskifte i produksjonen av fornybar kraft for å nå klimamålene.
ENERGIKOMMISJONEN: Det blir et dramatisk kraftunderskudd om få år, ifølge lekkasjer fra Energikommisjonens rapport. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
ENERGIKOMMISJONEN: Det blir et dramatisk kraftunderskudd om få år, ifølge lekkasjer fra Energikommisjonens rapport. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Myndighetene må få opp farten, ellers kan vi få et underskudd på kraft om få år, konkluderer Energikommisjonen, som har utredet kraftsituasjonen i Norge.

Det må et dramatisk taktskifte i produksjonen av fornybar kraft for å nå klimamålene, skriver Energikommisjonen i sin rapport ifølge Aftenposten.

Rapporten legges fram onsdag, men flere medier har allerede fått tilgang til denne.

– Vi snakker ikke lenger om å øke takten. Vi må opp i et tempo vi ikke har sett før, heter det.

Utvalget mener myndighetene ikke handler raskt nok og skriver at Norge risikerer å gå fra en situasjon med overskudd til underskudd på kraft i løpet av noen få år om det ikke tas grep.

Kommisjonen antyder at politikerne kanskje verken når klimamålene eller kraftutbyggingsmålene i 2030, skriver VG.

Uenige

Kommisjonen på 15 medlemmer ble satt ned av regjeringen i 2022 for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon. På flere punkter er de uenige om hvordan energikrisen bør løses.

Et flertall i energikommisjonen mener at det bør settes følgende mål for 2030:

 • Minst 40 TWh høyere fornybar kraftproduksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft.
 • Minst 20 TWh energieffektivisering.

Mindretallet mener, ifølge VG, at det gir uheldige signaler å sette mål som om kort tid kan vise seg å ikke være gjennomførbare.

Flere hovedpunker i rapporten:

 • Vindkraft på land bør utredes. Kommisjonen vil ha vindturbiner nær veier, i industriområder eller områder hvor miljøpåvirkningene er mindre enn i uberørt natur, ifølge Aftenposten.
 • Den økte andelen av inntektene fra vindkraft skal gå til vertskommunene. 15 prosent av grunnrenteskatten til staten fra det enkelte vindkraftanlegg skal tilfalle den berørte kommunen, ifølge VG.
 • Det bør legges til rette for utbygging av havvind langs hele kysten. Flertallet mener elektrifisering av sokkelen må gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Et mindretall foreslår at staten inngår lange kjøpekontrakter med utbyggere, ifølge Aftenposten.
 • Et flertall av utvalget mener det bør legges til rette for økt produksjon av regulerbar vannkraft, skriver Aftenposten.
 • Et flertall vil halvere saksbehandlingstiden for å forsere kraftutbyggingen, ifølge VG.
 • Flertallet mener at kjernekraft ikke er en løsning for Norge nå, ifølge både VG og Aftenposten.
 • Utenlandskabler: Et flertall i kommisjonen mener det bør utredes hvordan utvekslingen på mellomlandskablene kan innrettes slik at prissmitten fra andre land ikke overstyrer norske energipolitiske målsettinger, ifølge VG.
 • Kommisjonen er positive til etableringen av solkraft i Norge og mener det må vurderes å innføre krav om andel egenproduksjon av energi på nye bygg, skriver VG.
 • * Det må stilles sterke krav og gis støtte til energieffektivisering for industri, bygg og boliger, ifølge VG.

(©NTB)

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også