Økt kraftproduksjon i Sør-Norge, men ikke fra magasiner som kan lagre vann til vinteren

Sør-Norge var nettoeksportør av kraft til Tyskland og Storbritannia, men nettoimportør fra Midt-Norge, Sverige og Danmark.
ØKNING: Uvær har ført til en stigning i kraftproduksjonen. Illustrasjonsbilde. | Foto: Colourbox
ØKNING: Uvær har ført til en stigning i kraftproduksjonen. Illustrasjonsbilde. | Foto: Colourbox

Det kommer frem i den ferske ukesoversikten over kraftsituasjonen. Direktoratet påpeker at produksjonsnivået fortsatt er på et lavt nivå sammenlignet med de siste ti årene.

I uke 40 er beregnet tilsig 5,3 TWh, som er 200 prosent av ukesgjennomsnittet. Tilsiget førte til at magasinfyllingen i Sør-Norge økte med over fem prosent.

– Fyllingsgraden økte med 4 prosentpoeng for hele landet – og i de sørlige områdene økte magasinfyllingen med 5,4 prosentpoeng. Det er sjelden man ser en så kraftig økning i løpet av én uke på høsten, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg i en pressemelding.

Mye vind og nedbør førte også til den laveste strømprisen i Sør-Norge hittil i år.

Kraftproduksjonen økte med 13 prosent i NO1, 38 prosent i NO2 og 58 prosent i NO5. Total produksjon fra kraftverk som omfattes av rapporteringsordningen, var på 598 GWh i uke 40. Kun 10 GWh produksjon var fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen.

– Mye nedbør og økt tilsig gjorde at den totale produksjonen økte, mens produksjonen fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen var under 1 prosent av total produksjon i sørlige Norge, noe som er svært lavt for årstiden, sier Nordberg.

Sør-Norge var nettoeksportør av kraft til Tyskland og Storbritannia, men nettoimport fra Midt-Norge, Sverige og Danmark bidrog til at den sørlige delen av landet totalt sett var nettoimportør i uka som gikk.

– Det er viktig å huske at ikke all nedbør kan spares, det er mange vannkraftverk som løpende må produsere når det kommer mye nedbør på kort tid. Det er i stor grad disse vannkraftverkene som forrige uke økte sin produksjon, forteller Nordberg.

I sin ukentlige innrapportering til NVE, fremhever Statnett at det fortsatt er stor usikkerhet i markedet.

«De europeiske energimarkedene er fremdeles forbundet med stor usikkerhet. Statnett mener at det er viktig å ta hensyn til denne usikkerheten i vanndisponeringen fram mot og gjennom kommende vintersesong. En restriktiv utnyttelse av vann som kan lagres over lengre tid, vil bidra til å øke forsyningssikkerheten i sørlige Norge», står det i rapporten som er signert Tom Tellefsen, direktør for systemansvar og portefølje.

Kraftsituasjonen framover

NVE skriver i pressemeldingen at «vi nærmer oss nå perioden hvor det normalt blir kaldere, og nedbøren kommer i form av snø. Det kan fortsatt komme mer regn og bli en mild høst og vinter. Vi kan også få tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge kan bli krevende til våren».

De påpeker også at så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også