Nå stiger strømprisen igjen

Strømprisene har vært lave flere dager i Sør-Norge, men nå stiger prisene kraftig på nytt. Kraftanalytikere forventer at prisøkningen vil fortsette.
ØKER: Kraftanalytikere forventer at prisøkningen vil fortsette. | Foto: Marius Helge Larsen/NTB
ØKER: Kraftanalytikere forventer at prisøkningen vil fortsette. | Foto: Marius Helge Larsen/NTB
NTB

Mens kraftprisen i Oslo, Kristiansand og Bergen var på lave 20 øre 6. oktober, var den steget til 165 øre mandag på kraftbørsen Nord Pool.

Kraftanalytiker Fabian Rønningen i Rystad Energy sier det først og fremst er to grunner til at kraftprisene har falt.

– Det har blåst og vært mye vindkraft både i Norge og på kontinentet, og det har vært en nedgang i gassprisene, sier han til NTB.

Prisene på vannkraft har imidlertid vært høye. Og i tiden framover forventer Rønningen at prisene på både vindkraft og gass vil øke, samtidig som prisene på vannkraft forblir på et høyt nivå. Dermed venter han også at strømprisene vil øke gjennom høsten og vinteren.

Det samme tror kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i London Stock Exchange Group (LSEG).

Venter opp mot fire kroner

Rønningen tror det mest sannsynlige scenarioet er at vi raskt får priser på opp mot fire kroner per kilowattime i de dyreste månedene – januar og februar.

– Det er ganske stor risiko for at prisene kommer opp på 3–4 kroner i snitt på Østlandet så fort man kommer tilbake til en mer normal vindkraftsituasjon, sier Rønningen.

Samtidig understreker han at usikkerheten er stor, spesielt fordi produksjonen av vindkraft er vanskelig å forutsi.

– Vindkraft er vanskelig å si noe om utover varselet som går to uker fram i tid, konstaterer han.

Han viser til at også markedet forventer høye priser fram i tid. Mandag ettermiddag ble kraftkontrakter for januar og februar solgt for henholdsvis 3,8 og 3,7 kroner i det europeiske kraftmarkedet (børsene Nasdaq, OMX og Baseload). For november og desember er prisene noe lavere, på henholdsvis 2,2 og 2,8 kroner.

Rønningen understreker at tilgang på vannkraft kan gi noe lavere kraftpriser i Norge enn i land som Tyskland og Italia.

Maks 5 kroner

I verste fall tror Rønningen at det kan ende med at strømprisen når 4,5-5 kroner i de verste månedene, men det tror han ikke er veldig sannsynlig.

– I et veldig negativt scenario kan det skje i desember, januar og februar. Men da må det til en veldig forverring i gassmarkedet. Over det tror jeg er urealistisk, sier Rønningen.

Hvis det går så bra som mulig tror han prisene kan nå et gjennomsnittlig nivå på 1,5-2 kroner i de samme månedene. Og i så fall tror han vannkraften, i tillegg til god tilgang på vindkraft, er nøkkelen.

– Det er veldig vanskelig å gjøre noe med vannkraften, men nå har mange av vannkraftprodusentene spart vann over såpass lang tid at det kan gå andre veien også. Vi kan få timer med priser som er ganske mye lavere enn på kontinentet, Rønningen.

Han tror imidlertid sannsynligheten er lav for det mest optimistiske scenarioet.

– Det er vanskelig å sette noen eksakt sannsynlighet, men jeg vil si under 20 prosent. Det høyeste scenarioet, på 4,5-5 kroner, vil jeg si er mer enn 40 prosent sannsynlig, sier han.

Når det er Østlandet og Sørlandet som får svært høye priser, er grunnen at disse landsdelene er tettest påkoblet kraftmarkedet i Europa. Siden Trøndelag og Nord-Norge er mindre sammenkoblet med Europa forventer han at prisene vil forbli lave der.

Noe lavere en stund

Ole Tom Djupskås i LSEG tror det vil ta noe tid før vi ser prisnivået som var i september i Sør-Norge.

– Vi forventer egentlig at det blir fortsatt høy vindkraftproduksjon og våtere enn normalt i resten av oktober. Det betyr at vi fortsatt får et noe lavere prisnivå, sier han til NTB.

På noe lengre sikt tror Djupskås prisnivået kommer til å stige betydelig.

Som Rønningen tror Djupskås prisene blir høyere fra november.

– I november og desember forventer vi en litt mer normal værtype, og det er ikke noe som indikerer at det blir veldig vått eller vindfullt. Dermed vil nok prisene stige igjen, konstaterer han.

Han sier prisene på kraftbørsene tilsier kraftpriser på gjennomsnittlig 3,3 kroner per kilowattime i gjennomsnitt for november og 3,9 kroner for desember. Da er ikke prisene inkludert moms eller påslag fra strømleverandør.

LSEGs prisprognoser ligger imidlertid lavere, med 2,5 kroner per kilowattime for desember og 1. kvartal neste år.


Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også