Aasland om prisforskjeller: – Ingen som bestrider at det europeiske kraftmarkedet er en av faktorene

Olje- og energiminister må svare på mange skriftlige spørsmål i Stortinget om strømprisen i NO2. Der trekker han først og fremst frem overfylte vannmagasiner.
FLERE FAKTORER: – Kraftprisen i de enkelte prisområdene, og de løpende prisforskjellene mellom dem, påvirkes av mange faktorer, påpeker olje- og energiminister Terje Aasland i en av sine svar til stortingsrepresentanter som vil ha svar på hvorfor strømprisen er så mye høyere i NO2 enn i resten av Norge. | Foto: Anders Lie Brenna
FLERE FAKTORER: – Kraftprisen i de enkelte prisområdene, og de løpende prisforskjellene mellom dem, påvirkes av mange faktorer, påpeker olje- og energiminister Terje Aasland i en av sine svar til stortingsrepresentanter som vil ha svar på hvorfor strømprisen er så mye høyere i NO2 enn i resten av Norge. | Foto: Anders Lie Brenna

Stortingsrepresentantene har en kvote på antall skriftlige spørsmål de kan sende til ministerne hver uke, og nå har flere av de brukt av sine kvoter til å stille spørsmål til olje- og energiminister Terje Aasland. 

Sofie Marhaug fra Rødt, Ove Trellevik fra Høyre og Terje Halleland fra Frp vil alle ha svar på hvorfor strømprisen er høyere i NO2, og hva som vil bli gjort med det.

– Kraftprisen i de enkelte prisområdene, og de løpende prisforskjellene mellom dem, påvirkes av mange faktorer, skriver Aasland i et av sine svar til stortingsrepresentantene. 

Han trekker frem at det er en kombinasjon av produksjon og forbruk, kapasitet i overføringsnettet og den løpende ressursutviklingen som er viktige årsaker.

Hans fremhevede forklaring, er at det er ekstremværet i Sør-Norge i kombinasjon med lavere magasinkapasitet i NO1 og NO5 enn i NO2, som er mest utslagsgivende.

– Når magasinfyllingen allerede er høy og det kommer betydelige nedbørsmengder, må kraftverk tilknyttet disse magasinene produsere for å unngå overløp (tvungen produksjon), skriver Aasland i sitt svar til stortingsrepresentant Marhaug.

Han viser til at fyllingsgraden i NO1 ved utgangen av uke 35 var på 98,6 prosent, og at dette er godt over historisk maksimalt nivå for denne tiden av året.

– Værforholdene den siste tiden, kombinert med høy magasinfylling, har gjort det nødvendig med høy og dels tvungen produksjon av vannkraft i NO1 og NO5 for å redusere risikoen for at magasinene renner over. Dette har vært helt nødvendig for å dempe skadeomfanget av de store nedbørsmengdene vi har sett i august, og vil fortsatt være viktig utover høsten for å minimere risikoen for ytterligere flomskader i utsatte områder. Denne spesielle situasjonen i deler av Sør-Norge påvirker prisbildet, skriver Aasland i sitt svar til Trellevik.

Samtidig anerkjenner han at NO2 også påvirkes av høye strømpriser i tilknyttede prisområder i utlandet.

– Ingen som bestrider at situasjonen i det europeiske kraftmarkedet også er en av faktorene som påvirker prisbildet i de sørligste delene av landet, skriver Aasland i svaret til Marhaug.

På kort sikt mener han det er kraftsystemet som må tilpasse seg de løpende værforholdene, og viser til at terminprisene indikerer likere strømpriser utover høsten og gjennom vinteren.

– Det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å redusere prisforskjellene på lengre sikt er å sørge for mer nett, og mer effektiv bruk av det eksisterende nettet, svarer Aasland.

Aasland trekker frem at Statnett er i gang, og at de aktivt jobber med tiltak som vil gi likere strømpriser.

– Statnett jobber med mindre oppgraderinger som kan gi noe økt kapasitet. Statnett er også i gang med flere større prosjekter som vil bidra til å øke kapasiteten inn til NO2 ytterligere, herunder styrking av forbindelsen mellom Sogndal og Sauda, samt flere prosjekter som er konsesjonssøkt eller allerede under utføring i Vestland, bergensområdet og Haugalandet, skriver Aasland i sitt svar til Halleland.

Han legger til at flytbasert markedskobling, også vil kunne bidra til mer jevne priser.

– I tillegg til bygging av mer nett, vil også innføring av flytbasert markedskobling som metode for å fastsette handelskapasitet i kraftmarkedet, bidra til at eksisterende nett utnyttes bedre og dermed også jevne ut prisforskjellene noe, skriver Aasland i svaret til Trellevik.

Flytbasert markedsføring innebærer at strømsystemet i større grad utnytter kapasiteten i strømnettet, men det gjør også at prisen kan gå fra et prisområde med dyrere strøm til et område med lavere strømpris hvis strømmen kan videresendes til neste prisområde. 

Det skal etter planen innføres i løpet av første kvartal neste år.

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev, og få to daglige oppdateringer om de viktigste nyhetene i energibransjen.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også