CO2-ekspert mener CCS-kostnaden på Melkøya er en sjettedel av det Equinor sier

– Alle mine tall er åpne, man kan se hva kostnadene miner er og teste dem og kjøre dem selv, i motsetning til alle disse tingene fra Equinor som er veldig skjult.
– Å skille ut CO2 på denne måten her det er ikke noe fersk og ny teknologi, det har vi holdt på med lenge, sier Lindeberg. | Foto: Skjermbilde/Bellona.
– Å skille ut CO2 på denne måten her det er ikke noe fersk og ny teknologi, det har vi holdt på med lenge, sier Lindeberg. | Foto: Skjermbilde/Bellona.

EnergiWatch var tilstede på Bellona-forum om elektrifisering av Melkøya tirsdag, hvor flere aktører argumenterte for karbonfangst og lagring som foretrukket metode over elektrifisering.

Erik Lindeberg fra CO2 Technology la frem en presentasjon basert på at 95 prosent av de cirka 0.96 million tonn CO2 som i dag slippers ut fra Melkøya kan fanges med et nytt fangstanlegg til en kostnad 832 kr/tonn CO2, omtrent en sjettedel av det Equinor selv mener det vil koste. 

Equinor: CCS er tre ganger så dyrt som elektrifisering av Melkøya

Fødte ideen

Lindeberg er en veteran i energibransjen, og har blant annet tidligere jobbet i Statoil. Nå har han sitt eget konsulentfirma, CO2 Technology, og er rådgiver for SINTEF.

I 2011 ble han er tildelt den internasjonale forskerprisen «The SINTEF and NTNU CCS Award» for sin pionerrolle innen forskning på lagring av CO2 i geologiske lag. Den gang var han sjefsforsker ved SINTEF Petroleumsforskning.

Juryen trakk fram at Lindeberg sto sentralt ved unnfangelsen av selve ideen om å lagre CO2 fra fossilt fyrte kraftverk i geologiske lag under havbunnen for klimaformål og at pionerinnsatsen hans har hatt global betydning.

Equinors regnestykke

Equinor har vurdert en full CCS-løsning i 2010, og en ny vurdering ble gjort i 2018 som bekrefter konklusjonen fra den tidligere vurderingen, nemlig en tiltakskost er i området 4500-6000 norske kroner per tonn.

Bellona om CCS på Melkøya: – Equinor må offentliggjøre tallgrunnlaget

Tallgrunnlaget er ikke offentliggjort, men Equinor har delt noen opplysninger. Equinor mener:

  • Tiltaket vil kreve to nye gass generatorer (i tilegg til de fem som er i dag).
  • Eksisterende CO2 rørledning og injektatorer ikke har kapasitet for CSS for 7 gassgeneratorer., må bygge ny infrastruktur og utvidelse av Melkøya.
  • Et CCS-anlegg vil kunne fange ca 90% ac CO2 i røykgassen, og gjenstående utslipp blir ca 150.000-200.000 tonn per år.
  • Planleggings- og gjennomføringstid for et CCS prosjekt vil være minimum 7-8 år.
  • Byggingen krever nedstengning av LNG-anlegget.

Lindeberg er uenig i samtlige av punktene over i Equinors regnestykke. 

Illustrasjonen viser hvor et anlegg for karbonfangst og lagring kan få plass på Melkøya.
Illustrasjonen viser hvor et anlegg for karbonfangst og lagring kan få plass på Melkøya.

– Det er plass til anlegget på tomten sydvest for gassturbinene, sier Lindeberg.

– Mye ligger ferdig og klart her, det er bare å ta i bruk eksisterende infrastruktur, sier Lindeberg, som mener at man kun trenger de eksiterende 5 gassturbinene og derfor kan bruke eksisterende infrastruktur:

  • Det eksiterende 8” CO2 røret ut til feltet til injeksjonsbrønnene har tilstrekkelig kapasitet til å transportere all CO2 både fra LNG-anlegget og et nytt CCS-anlegg (ca 1,66 MTonn/år).
  • De to eksisterende CO2-injeksjonsbrønnene G-4 og F-2 har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot den samme mengden CO2.

Trenger ikke stenge i 170 dager

Equinor på sin side har sagt at karbonfangst og lagring vil koste opp mot 6000 kr/tonn. En stor andel av denne kostnaden er at Hammerfest LNG ifølge Equinor må stenge i 170 dager.

Lindeberg på sin side mener at 97 prosent av CSS-anlegget kan bygges mens det er full drift på LNG-anlegget.

– Det skal kun kobles til på to punkter, ett rør, og til 5 gassdukter. Jeg har vært offshore og sett hvordan ting gjøres der, sånne ting gjøres på noen uker. Å koble på et rør tar noen dager, sier Lindeberg. 

I sitt regnestykke har han tatt med at anlegget må stenge i 30 dager. 

Nok plass fra før

Han påpeker at tomteprisen er dyr for oljeplatformer, og det finnes løsninger som passer den ledige plassen på Melkøya, hvor det tross alt er mye bedre plass enn på en oljeplattform. Han trekker også frem flere eksempler på karbonfangstanlegg og størrelsen på disse, som Lubboc i Texas fra 1984.

– Å skille ut CO2 på denne måten her det er ikke noe fersk og ny teknologi, det har vi holdt på med lenge, sier Lindeberg.

Han stiller også spørsmål til Equinors byggetidestimater for CCS, og trekker frem at Petro Nova i Texas ble bygget på to år, og er mye større, da det fjerner 1,6 millioner tonn CO2.

– Dette er moden teknologi, men innføring i stor skala vil fordoble energiprisene. Dette er imidlertid prisen for å nå klimamålene sier Lindeberg.

CSS-anlegget vil kreve 13 MW kraft og 81 MW varme, og han la også frem et forslag på løsning på dette som ikke vil kreve å bygge ut mer gasskraft.

Foreslår tårn på 60 meter

– Siden vi forventer CO2 priser på 2000 kroner per tonn, så tror jeg det er lønnsomt å lage et høyere tårn og ta ut mer CO2, helt oppe i 95 prosent rensing, enn det som mange snakker om i dag på 90 prosent, sier Lindeberg.

Alternativt kan man ha to mindre tårn, men det blir noe billigere med ett tårn.

Han sier CCS betyr i praksis og en viss grad for elektrifisering, 114 MW sammenlignet med 342 MW som er Equinors alternativ.

Eksisterende kabel til fastlandet har en kapasitet på 80 MW hvorav 60 MW er ledig kapasitet, og han foreslår at man bygger identisk 132 kV kabel på 80 MW for å dekke resten av behovet. 

Regnestykket

Selve kompresjonsanlegget vil ifølge Lindeberg koste 2,6 milliarder. En 82 MW koker vil koste 150 millioner, og påkoblingskostnaden vil være 200 millioner kroner.

– Så får vi et nåverditap ved at platåproduksjonen forlenges, fordi vi stopper produksjonen i 30 dager. Det er altså ikke snakk om en stans på et halvt år. Men nåverditapet for en stans på 30 dager er faktisk ganske mye, det er 1,7 milliarder kroner, sier Lindeberg.

Han har lagt til grunn en strømpris på 1 kr/kWh, som utgjør en ganske stor del av driftskostnaden.

Med en levetid på 25 år, driftskostnader på 4 prosent per år av de totale kapitalkostnadene og en kalkulasjonsrente på 7 prosent gir dette en netto nåverdi på minus 18,6 milliarder kroner. 

Siden det fjernes 22,5 millioner tonn CO2, gir dette en kostnad på 832 kroner per tonn CO2.

Side ved side ser det slik ut (han har regnet om estimatet fra Equinor fra 2018 til 2022-tall):


Snøhvit Future (elektrifisering) Equinor CCS Lindeberg CSS
Innvesteringer millioner NOK 12 100 110 000 9422
Kostnad NOK/tonn CO2 515 68777 828
CO2-reduksjon tonn/år 850 000 864 000 912 000

Han understreket at han ikke har tilgang på Equinors PUD, da den er hemmelig.

– Alle mine tall er åpne, man kan se hva kostnadene miner er og teste dem og kjøre dem selv, i motsetning til alle disse tingene fra Equinor som er veldig skjult, sier Lindeberg.

Han stiller spørsmål ved tallene Equinor har lagt frem for CCS.

– Investeringskostnadene vil da tilsvare over 100 milliarder kroner. Jeg begriper ikke hvordan de får det til. Jeg skulle gjerne sett beregningene. Men det minner meg litt om da jeg for 30 år siden foreslo dette med å elektrifisere plattformer. Da kom Equinor med akkurat samme regnestykker. Ting var ti ganger dyrere enn hva jeg viste. Jeg fikk aldri tallene bak det, men de bare slo det fast, for da ville de ikke ha elektrifisering, sier Lindeberg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

MINDRE VINDKRAFT: I Danmark skal det demonteres flere megwatt vindkraft enn det skal settes opp. | Foto: Ingrid Riis / Reel

Dansk vindkraftutbygging går i minus i 2023

For abonnenter