NVE-sjefen: – Restriksjoner på strømeksport er noe som det skal veldig mye til før det blir innført

Men dersom det skjer, åpner olje- og energiministeren for at restriksjoner på strømeksport «kan vare over noe tid».
NEPPE EKSPORTRESTRIKSJONER: Olje- og energiminister Terje Aasland mener det er mulig å ilegge eksportrestriksjoner som varer den tiden det trenger å vare, men NVE-sjefen tror det skal mye til for at det faktisk blir ilagt eksportrestriksjoner. | Foto: Anders Lie Brenna
NEPPE EKSPORTRESTRIKSJONER: Olje- og energiminister Terje Aasland mener det er mulig å ilegge eksportrestriksjoner som varer den tiden det trenger å vare, men NVE-sjefen tror det skal mye til for at det faktisk blir ilagt eksportrestriksjoner. | Foto: Anders Lie Brenna

Fredag la regjeringen frem tiltak for å sikre forsyningssikkerheten av kraft. Tiltakene går primært ut på at myndighetene pålegger vannkraftprodusentene et samfunnsansvar, og at de får muligheten hvis de ikke følger opp det samfunnsansvaret. Det åpnes også for å ilegge restriksjoner på strømeksporten.

– I ytterste konsekvens begrensning på utenlandskablene dersom det anses som hensiktsmessig, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Trappetrinnsmodell

Det er imidlertid veldig mye som skal gjøres før det blir aktuelt å begrense strømeksporten, og Aasland beskrev tiltakene som en trappetrinnsmodell der styringsmodellen består av fem konkrete tiltak:

  • Lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft
  • En formalisering av rapporteringsordningen for vannkraftprodusenter fra sommeren 2022
  • Krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner
  • Adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi
  • Tydeliggjøring av at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi

De fire første tiltakene dreier seg utelukkende om tiltak rettet mot kraftprodusentene, mens det er først med det femte tiltaket at fokus flyttes over på utenlandskablene og strømeksport. 

Dersom disse tiltakene følger en trappetrinnsmodell, betyr det i praksis at de utelukkende vil fungere ved at vannverdien settes høyt nok til at det blir import istedenfor eksport over utenlandskablene. 

Dermed blir det kun aktuelt med restriksjoner på strømeksporten dersom Norge over tid har høyere strømpriser enn tilknyttede naboland - og vi likevel ender opp i en såkalt svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS).

EnergiWatch stilte derfor spørsmål i plenum på pressekonferansen om dette i praksis betyr at det ikke blir aktuelt å begrense strømeksporten.

– Trappetrinn er med på å bevistgjøre kraftprodusentene om sitt samfunnsansvar. Det er et viktig tiltak i seg selv. Det vil gjøre kraftprodusentene veldig mye mer oppmerksomme på både sitt ansvar og på en situasjon med perioder med lav magasinfylling. Det kan virke hver for seg, men også sammen, svarer Aasland til EnergiWatch.

Tre trappetrinn, og så to parallelle spor

Når EnergiWatch får et intervju med olje- og energiministeren etter pressekonferansen, forklarer Aasland at det er snakk om en trappetrinnsmodell for de første tiltakene, men at noen av tiltakene også kan gjøres i parallel. Han beskriver de tre første tiltakene som svært gode.

– De tre første trappetrinnene tror jeg kommer til å virke veldig bra, sier Aasland.

Hvis det derimot er behov for flere tiltak, vil det være mulig å gjennomføre de to siste tiltakene samtidig.

– Jeg tror at kraftprodusentene i samarbeid med energimyndighetene får god oversikt over situasjonen og behovet for eventuelle ytterligere tiltak, sier Aasland.

Hvis de tre første tiltakene ikke gir en tilfredsstillende situasjon, mener Aasland at energimyndighetene kan velge å gjennomføre tiltak fire og/eller tiltak fem. Det vil si at de kan gripe inn i vannkraftverkenes vanndisponering og/eller ilegge restriksjoner på strømeksporten.

– De kan dra i noen nødspaker som handler om både å begrense eksporten og produksjonen. Dette kan skje hver for seg eller parallelt, sier Aasland til EnergiWatch.

NVE-sjefen tror eksportrestriksjoner er lite sannsynlig

Når EnergiWatch intervjuer NVE-sjef Kjetil Lund etter presentasjonen, tar han forbehold om at han og NVE må ta seg tid til å lese oppdraget grundig før han kan si sikkert hvordan ting blir. 

Han oppfatter uansett signalene som at det primært er snakk om en trinnvis prosess der eventuelle restriksjoner på strømeksporten er noe som sitter langt inne, og som kun blir aktuelt hvis de andre tiltakene ikke gir tilfredsstillende resultat..

– Restriksjoner på strømeksport er noe som det skal veldig mye til før det blir innført, sier Lund.

Åpner for eksportrestriksjoner «over noe tid»

I dagens regelverk kan det kun settes restriksjoner på strømeksporten i Day Ahead-markedet av hensyn til driftssikkerheten. Det vil si at Statnett kan begrense strømeksporten fra time til time hvis det er nødvendig for å opprettholde balansen og frekvensen i det norske strømsystemet dagen etter, men at det ikke er mulig å sette mer langvarige begrensninger.

På spørsmål fra EnergiWatch om det nye tiltaket åpner for lengre varighet enn én dag, svarer olje- og energiministeren bekreftende. 

– Det vil være energimyndighetene som må vurdere dette ut fra at vi skal ha kontroll på forsyningssikkerheten. Hvis det er behov for begrensninger som må vare over noe tid, så må det være sånn at de tiltakene har en varighet som gjør at vi opprettholde forsyningssikkerheten, sier Aasland til EnergiWatch.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også