Klimagassutslippene ned 0,7 prosent i fjor

– I 2021 økte utslippene fra både veitrafikk, industri og jordbruk, mens de gikk ned i olje- og gassutvinning, sier seniorrådgiver i SSB Trude Melby Bothner.
MINDRE UTSLIPP: Nedgangen i utslipp fra olje- og gassutvinning skyldes i hovedsak at LNG-anlegget i Hammerfest var stengt på grunn av brann i 2020, og dermed hadde en reduksjon i utslipp på nærmere 600 tonn CO2-ekvivalenter i fjor. | Foto: Anders Lie Brenna
MINDRE UTSLIPP: Nedgangen i utslipp fra olje- og gassutvinning skyldes i hovedsak at LNG-anlegget i Hammerfest var stengt på grunn av brann i 2020, og dermed hadde en reduksjon i utslipp på nærmere 600 tonn CO2-ekvivalenter i fjor. | Foto: Anders Lie Brenna
NTB

Utslipp av klimagasser i Norge gikk i fjor ned 0,7 prosent sammenlignet med året før, viser nye tall fra SSB.

De endelige tallene Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at utslipp av klimagasser i Norge var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor.

Det er en nedgang på 0,7 prosent fra 2020, og er 4,7 prosent lavere enn i 1990.

– Det var en svak nedgang i klimagassutslippene i fjor, etter at vi hadde en større reduksjon i 2020 som i stor grad kunne tilskrives pandemien. I 2021 økte utslippene fra både veitrafikk, industri og jordbruk, mens de gikk ned i olje- og gassutvinning, sier seniorrådgiver i SSB Trude Melby Bothner.

Nedgang i energiforbruket på sokkelen

Bothner sier nedgangen i utslipp fra olje- og gassutvinning i hovedsak skyldes at LNG-anlegget i Hammerfest var stengt grunnet en brann i 2020, og dermed hadde en reduksjon i utslipp på nærmere 600 tonn CO2-ekvivalenter i fjor.

Utslippene fra olje- og gassutvinning ble redusert med 8,1 prosent i 2021. I tillegg til driftsstansen ved Hammerfest LNG var det en nedgang i energiforbruket på mange plattformer ute på sokkelen.

Økt utslipp fra veitrafikken

Utslipp fra veitrafikken økte med 3,8 prosent fra 2020 til 2021.

– At utslippene fra veitrafikken økte i fjor skyldes både høyere salg av autodiesel, og at det var en lavere mengde biodiesel innblandet i drivstoffet enn året før, sier Bothner.

Til tross for økte utslipp i fjor, har utslippene fra veitrafikken sunket med 15,3 prosent siden 2015.

Beregninger SSB har gjort viser at CO2-utslippet fra bensin og diesel ville vært 28 prosent høyere uten biodrivstoff og elektrisitet i kjøretøyene.

Unntaksår

Utslippene fra industri og bergverk økte med 3 prosent fra 2020 til 2021.

– Økningen i utslipp fra industrien skyldes i stor grad at 2020 var et unntaksår med lav produksjon grunnet pandemien. I 2021 tok aktivitet seg opp, og det resulterte i en økning i utslippene, sier Bothner.

For jordbruket var økningen på 1,2 prosent og tilskrives flere storfe samt økt salg av mineralgjødsel.

– Håper de synes det er flaut

Siden 2005 har de samlede klimagassutslippene gått ned med 11 prosent – og de største utslippsreduksjonene har vært innen industri og olje- og gassutvinning.

Torsdag ble det kjent at Norge på klimatoppmøtet i Egypt vil melde inn et nytt klimamål om å kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990.

Miljøstiftelsen Zero mener SSB-tallene viser at regjeringen vil ha lite å skryte av på klimatoppmøtet.

– På klimatoppmøtet neste uke tar regjeringen med seg en utslippskurve som er veldig flat. De store utslippskuttene uteblir. Jeg håper de synes det er flaut, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

De peker blant annet på at reduksjonen på 0,7 prosent skyldes at utslipp fra olje og gass er lavere enn normalt.

– Men grunnen til dette er brann og reparasjoner på Snøhvit, og disse utslippene er i full gang igjen nå», sier miljøstiftelsen til NTB.

(©NTB)

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også