Valhall har produsert olje for 263 milliarder kroner

Totalt har Norges sjette letelisens produsert olje til en verdi av 263,4 milliarder kroner, og så kommer gassen i tillegg
263 MILLIARDER: Valhall-plattformen med den originale boligplattformen helt til venstre. Den er nå demontert og resirkulert. | Foto: Anders Lie Brenna
263 MILLIARDER: Valhall-plattformen med den originale boligplattformen helt til venstre. Den er nå demontert og resirkulert. | Foto: Anders Lie Brenna

Lørdag kunne oljefeltet Valhall feire 40-årsjubileum. Norges sjette letelisens har gitt staten og eierne enorme inntekter opp gjennom disse årene. EnergiWatch har gjort en analyse av produksjonstallene for å se hvor mye det er snakk om i kroner og øre.

Ifølge operatøren Aker BP har Valhall produsert 1,1 milliarder fat med olje på disse 40 årene. Produksjonstallene fra Oljedirektoratets faktadatabase avviker imidlertid noe fra dette. Når vi summerer opp produksjonen fra måned til måned, og regner om fra kubikkmeter til fat, kommer vi frem til at det ble produsert 793 millioner fat olje fra oktober 1982 til og med juli 2022.

Så må det påpekes at Valhall også har produsert noe gass og kondensat, som kommer i tillegg. Hvis vi ser på antall oljeekvivalenter, viser produksjonstallene 991 millioner fat totalt. Det er imidlertid nettotall, det vil si salgbar produksjon. Det er derfor grunn til å tro at tallene som Aker BP oppgir stemmer hvis de er bruttotall, samt at de inkluderer produksjonen i august og september.

Produksjonen har variert fra måned til måned, og også fra år til år. Ifølge faktanettstedet NorskPetroleum.no, var Vallhall-produksjonen på topp i 1999. Da ble det produsert 5,1 millioner kubikkmeter olje, noe som tilsvarer 33,4 millioner fat olje.

Valhalls produksjon var på topp i 1999. Da ble det produsert 33,4 millioner fat olje, og så kom gass og kondensat i tillegg.
Valhalls produksjon var på topp i 1999. Da ble det produsert 33,4 millioner fat olje, og så kom gass og kondensat i tillegg.

I løpet av de 40 årene som Valhall har produsert, har både oljeprisen og dollarkursen svingt mye. For å få et oversiktsbilde om verdien av oljen som Valhall har produsert, har EnergiWatch sjekket den månedlige produksjonen av olje opp mot oljeprisen og dollarkursen for å finne produksjonsverdien.

Basert på produksjonstallene til Oljedirektoratet, har Valhall i løpet av 40 år produsert olje for 263,3 milliarder kroner. Gassen kommer i tillegg.

Det må bemerkes at dette er absolutte tall som ikke er justert for inflasjon, og at det er tall som er beregnet ut fra gjennomsnittspriser. Hvor mye Vallhalls eiere faktisk har tjent på oljeproduksjonen kan derfor avvike noe.


Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også