Nettselskapet i Salten får ikke lov til å hete iSalten Nett

– Vi valgte navnet med begrunnelse i at vi er et nettselskap i Salten. Det er uomtvistelig at vi er det, sier Ole-Morten Hansen.
Daglig leder Ole-Martin Hansen måtte fortelle RME at «i» er en preposisjon i det norske språket, og ikke en forkortelse for ISE eller Indre. | Foto: iSalten Nett
Daglig leder Ole-Martin Hansen måtte fortelle RME at «i» er en preposisjon i det norske språket, og ikke en forkortelse for ISE eller Indre. | Foto: iSalten Nett

Fra 1. januar 2022 fikk nettselskap i integrerte foretak plikt til å innrette seg etter NEM § 4-18:

«Nettselskap skal i sin markedsføring og kommunikasjon skille seg klart fra enhver kraftleverandør og fra foretak i det integrerte foretaket som nettselskapet er en del av. Blant annet skal nettselskapets foretaksnavn, andre forretningskjennetegn og varemerke utformes slik at nettselskapet skiller seg klart fra kraftleverandører og fra andre foretak i det integrerte foretaket.»

Slik var det at Ise Nett ble til iSalten Nett.

«Som en del av kravet til det funksjonelle skillet bytter Ise Nett navn til ISalten Nett» kunngjorde selskapet i februar 2021.

Totalt har konsernet rundt 70 ansatte og hovedkontoret ligger i Fauske kommune. De tre største eierne er Fauske kommune, Sisomar og Sørfold kommune.

I januar 2022 sendte reguleringsmyndigheten (RME) varsel til ni nettselskap om å bytte navn. iSalten Nett var ikke ett av dem. Dette tolket iSalten Nett som en vurdering av RME på at de var innenfor lovkravet. 

Men i januar i år fikk de seg en overraskelse da RME sendte et varsel også til iSalten Nett. RME mener at navnet iSalten Nett ikke skiller seg godt nok fra de andre navnene i konsernet, nemlig Ise, Ise Invest og Indre Salten Energi.

RME vil hindre konkurranseutsatte næringer som Ise fra å dra fordel fra monopolvirksomhet som iSalten Nett.

«Isalten Nett AS fremstår objektivt som en forkortelse for Indre Salten Nett AS» skriver RME i varselet.

– Vi synes ikke noe om dette varselet i det hele tatt. Jeg tenkte at RME hadde langt viktigere ting å holde på med enn å bruke ressurser i å vurdere selskapsnavn, og på en merkelig måte beskrive hvordan disse oppfattes objektivt sett blant folk, sier daglig leder i iSalten Nett, Ole-Morten Hansen til EnergiWatch. 

Han legger til at Ise absolutt ikke drar noen fordeler av at nettselskapet har «Salten» i navnet.

RME skriver i varselet at nettselskapene er monopolvirksomheter som er sikret inntekt gjennom nettleie fra kundene sine, med visse fordeler:

«Det er ingen begrensninger på hvor mye ressurser et nettselskap kan bruke i markedsføringen av egen merkevare. Dersom et nettselskap bruker mye ressurser på markedsføring, vil kommersielle selskaper kunne nyte godt av dette dersom de har et foretaksnavn som kan assosieres med nettselskapets navn. Dette fører til en uheldig konkurransevridning som denne bestemmelsen skal bidra til å motvirke».

– Begrunnelsen med at vi ikke har begrensninger med hvor mye vi bruker i markedsføring, faller på sin egen urimelighet. Vi bruker knapt en krone på markedsføring utenom de lovpålagte kravene om informasjon om elsikkerhet til våre kunder. Vi er gjennomregulert, og blir målt opp mot hverandre på effektivitet. Jeg vil se det nettselskapet som har en markedsføringsstrategi utover det å gi kundene god informasjon om nett. Det er jo kostnader som vil gå rett på effektivitetsmåling og bunnlinje. Uforståelig argumentasjon! sier Hansen.

Han har ikke et estimat på nøyaktig hva et navnebytte vil koste kundene, men forteller at selskapet endret navn i februar 2021 og har innarbeidet dette over 2 år.

– Vi er et lite selskap, men alt er jo proporsjonalt i forhold til kostnader for oss versus for eksempel Vonett, sier Hansen.

Som Energiwatch tidligere har skrevet om, har Vonett omtrent 12.500 kunder som må ta belastningen på anslagsvis 1,5 millioner kroner for navnebytte.

Lnett og Vonett har engasjert advokatfirma i navnebyttesak

Måtte forklare RME at «i» er en preposisjon

– Vi la til liten «i» som en preposisjon til Salten og ikke som en forkortelse av Indre, som da skulle vært «I» med stor bokstav, forklarer Hansen til EnergiWatch, noe han også har forklart i et brev til RME 2. februar.

I brevet til RME forklarer han også at Indre Salten er et egennavn på et geografisk område i Salten i Nordland inn mot svenskegrensa, og skal i så måte skrives med store bokstaver for begge navn. «I» skiller seg derfor fra preposisjonen «i».

– Vi valgte navnet med begrunnelse i at vi er et nettselskap i Salten. Det er uomtvistelig at vi er det, legger han til.

Hansen påpeker at det i Brønnøysundregisteret finnes 230 andre selskap som har Salten i navnet. Flere av de har endinger eller start i navnet med elektrisitet eller kraft. 

– Da er det i så fall mange andre selskap som Ise skulle dra nytte av å ha et navn som ligner, forteller han. 

«Som nevnt kan vi være tilbøyelig til å være enige om at bruk av nett i navnet er uheldig. Det kan gi en assosiasjon til energi i Salten. Vårt forslag til RME er å sløyfe «nett» i navnet og videreføre «iSalten AS» som vårt navn på nettselskapet. Et annet alternativ kan være «i Salten AS». At dette skal assosiere oss med Indre Salten Energi eller ISE AS har vi svært vanskelig for å se. Ref oppslag i BRREg med andre selskaper med Salten i navnet. iSalten-navnet er for øvrig tidligere brukt av en mediebedrift, som vi har kjøpt domenerettighetene til.» skriver Hansen i brevet til RME.

Hansen opplyser om at det ikke har fått svar på henvendelsen ennå.

– Sett i forhold til andre nettselskap som har fått klagen avvist, så tenker jeg at vi ikke skal være alt for optimistiske på svaret vi får. Vi drodler litt på nytt navn, men motivasjon og kreativiteten er ikke helt på plass ennå. Litt spøkefullt kunne vi kanskje byttet til Ereme eller Lvia. Mulig vi da kunne dratt nytte av RME eller Elvia sine markedsføringer, undrer Hansen.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også