Statnett anbefaler tilknytningspunkter for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Har analysert kraftsituasjonen i lys av ny utbygging, og anbefaler Kvinesdal og Karmøy som havvind-knutepunkter.
NY ANALYSE: Statnett og konserndirektør Gunnar Løvvås har sett på kraftsituasjonen i sammenheng med havvind de kommende ti årene. | Foto: Anders Lie Brenna
NY ANALYSE: Statnett og konserndirektør Gunnar Løvvås har sett på kraftsituasjonen i sammenheng med havvind de kommende ti årene. | Foto: Anders Lie Brenna

– På Sør- og Østlandet planlegger vi for en tilnærmet dobling av dagens forbruk (3500-5000 MW) og tilknytning av 3000-4500 MW havvind fra Sørlige Nordsjø II i løpet av kommende 10-15 år. For å knytte den første havvinden til nettet peker vi på tilknytningspunkter som vil utnytte eksisterende nett, og vi kan samtidig legge til rette for nytt forbruk, sier Gunnar Løvås, konserndirektør for Kraftsystem og marked i Statnett, i en pressemelding fredag.

Meldingen kommer i forbindelse med en ny studie av økt nettkapasitet på Sør- og Østlandet.

«Statnett anbefaler Kvinesdal som primæralternativ for tilknytningspunkt for fase 1 i Sørlige Nordsjø II. Anbefalingen er basert på hvordan havvind påvirker kraftsystemet, kostnader, nærhet og langsiktig utvikling av havvind. Kvinesdal er allerede et sterkt punkt i transmisjonsnettet, og havvinden kan tilknyttes uten større nett-tiltak», heter det i meldingen.

For Utsira Nord anbefaler Statnett at det planlegges for en samordnet løsning med Karmøy som tilknytningspunkt. Statnett har konsesjonssøkt en ny stasjon i området hvor havvinden kan tilknyttes, og denne vil ligge nærmere havvindfeltene enn andre steder i transmisjonsnettet, skriver selskapet.

– En samordnet løsning innebærer at en aktør får ansvar for å koordinere de ulike vindkraftutbyggernes behov og finne en best mulig totalløsning. Vi forventer at dette vil gi lavere kostnad, mindre miljøkonflikter og raskere gjennomføring, sier Løvås.

For å kunne legge til rette for en realistisk vekst innen industriforbruk og havvind, sier konserndirektøren at nettet på hele strekningen fra Sørlandet til Østlandet må forsterkes. Dette innebærer blant annet en ny 420 kV forbindelse mellom Arendalsområdet og Bamble, og oppgradering av nettet til 420 kV spenningsnivå mellom Bamble og Flesaker og videre til Oslo og Østfold.


Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også